Introductie familienaam Imthorn

Herkomst van de naam Imthorn

Aanleiding

Dit is de geschiedenis van het geslacht Imthorn. Het verhaal is ontstaan door de belangstelling naar de achtergronden van de familienaam. Het is een moeilijke achternaam, lastig te verstaan door een buitenstaander, een naam die altijd gespeld moet worden en vaak worden naamgenoten geconfronteerd met vragen over de oorsprong van deze naam. Dit verhaal zal meer duidelijkheid bieden omtrent de herkomst van de naam Imthorn. Daarnaast is er enige aandacht voor de historische ontwikkelingen tijdens het leven van de voorgaande generaties.

De naam komt uit Duitsland en met name uit het stadje Korbach in de deelstaat Hessen.

Oudste akte met de naam Imthorn

De oudste akte met daarin de naam Imthorn (Im Thorn) uit 13 juni 1519 ( Stadtarchiv Korbach, Hanxledenische Urkunden).

In de loop van de geschiedenis komt de naam in veel varianten voor: In dem Thorne, Im Thorn, im Thorne, im Torne, Im Thurn, Imthurn, Im Thurm, Indor, Imdorn en Inthorn. In Bad Arolsen-Helsen, dat in de buurt van Korbach ligt, komt de naam Inthorn voor.

Het ontstaan van de naam

Op de vraag hoe de eigenaardige familienaam is ontstaan is geen bevredigend antwoord te geven. De Hanxledenische oorkonde (akte) nummer 4 (Stadtarchiv Korbach) kan eventueel een aanwijzing geven.

Op 20.2.1524 verkopen Burghart von Wildungen, woonachtig te Thorne, en zijn vrouw Margarethe, geboren von Hanstein, het vruchtgebruik. Dit in Korbach gelegen perceel is nu niet meer bekend. Het schijnt een bevoorrechte woonplek te zijn geweest voor de verheven en gegoede burgers waartoe de familie Im Thorn ongetwijfeld behoorde. Wellicht heeft de familie daar enige tijd zelf of in de onmiddelijke omgeving gewoond en heeft deze woonplek hen de familienaam opgeleverd (Hessische Familienkunde, Band 7, Heft 7, september 1965, Dr. George Müller en Karl Meers).

Bij onderzoek naar de veldnamen (in het Duits: Flurnamen) van Korbach en omgeving kwam ik de veldnaam “Am Thoren” tegen. Het veld ligt vlak bij Korbach in de gemeente Berndorf. Het is een akker waar koolzaad wordt geteeld. Aan het einde van het veld ligt de spoorlijn Korbach – Bad Arolsen.

veld "Am Thoren"

Rechts van het pad ligt het veld “Am Thoren”

Volgens dr. Ulrich Hussong van het Hessisches Staatsarchiv Marburg woonde de adel en lagere adel in stenen huizen die de vorm van een toren hadden. In het vroeg-nieuwhoogduits is “toren” Thorn, Thurn of Thoren. Dat kan betekenen dat de vroegere familie Imthorn in, of in de nabijheid van, een stenen huis heeft gewoond en daar hun naam aan hebben ontleend.

stenen huis met toren.

Voorbeeld van een stenen huis met toren.

Dat stenen huis heeft waarschijnlijk in de buurt gestaan van het veld “Am Thoren” in Berndorf.
Dat gebied ligt namelijk tegen de landweer (Landwehr) aan en is zo goed te verdedigen tegen vijandelijke troepen of rovers. De landweer is een natuurlijke verdedigingslinie van hoger gelegen stukken land, ondoordringbaar struikgewas of een rivier of beek. In dit geval is het de landweer die de stad Korbach als eerste verdedigingslinie tegen indringers moest beschermen. De stad zelf heeft naast deze linie nog dubbele stadsmuren.

Indeling website

Het verhaal is ingedeeld in een aantal hoofdstukken/pagina’s:

 • De periode 15e en 16e eeuw beschrijft de oudste naamdrager en de Korbacher familie Imthorn;
 • De periode 17e eeuw beschrijft de Wolfhagener familie Imthorn onstaan door het huwelijk van Johannes Imthorn met Anna Maria Albracht waarna het paar in Wolfhagen gaat wonen;
 • De periode 18e eeuw waarin staat beschreven dat Justus Hendrik Imthorn wordt geboren en op 28 jarige leeftijd naar Nederland verhuist;
 • Op de pagina 19e eeuw staat de genealogie beschreven van de eerste vier generaties van de Nederlandse familie Imthorn. Ook wordt hier uitgelegd hoe de vijf takken van de familie zijn ontstaan.
 • De periode 20e eeuw is gewijd aan de vijfde generatie die eind 19e eeuw en begin 20e eeuw is geboren.
 • Er is een aparte pagina over Justus Hendrik (Jost Henrich) Imthorn met daarin veel archiefstukken. Justus Hendrik is de Imthorn die van Duitsland naar Holland is gekomen.
 • Op de pagina Bierstekerij ’t Zand staat het resultaat van het onderzoek naar de woon- en werkplek van Justus Hendrik met veel beeldmateriaal.
 • Het onderzoek naar de verschillende schoonfamilies van Justus Hendrik staat op de pagina Families.
 • De vader en de zoon van Justus Hendrik heten alle twee Johannes. Op deze pagina worden die twee mannen nader uitgezocht. Zie 2x Johannes.
 • Er is een pagina gewijd aan de bruggen die ’t Zand met de rest van Katwijk verbinden. De Roskambrug.
 • De pagina over Garde regimenten gaat over het ruiter plaatje dat in de familie circuleert én de mogelijkheid dat Justus Hendrik dragonder is geweest. De pagina wordt afgesloten met de geschiedenis van het Regiment Dragonders.
 • Ook is er een pagina over nog een andere theorie namelijk dat de naam Imthorn uit Zwitserland komt. Deze pagina heet dan ook Zwitserland.
 • Om een beeld te krijgen van het leven van Justus Hendrik is er een pagina met een verzonnen verhaal over hem opgenomen gebaseerd op de archiefstukken.
 • De volgende pagina bevat een lijst met links naar handige sites en overige Imthorn sites
 • Voor de plaatjes die ik in de overige pagina’s niet kwijt kan is de pagina Plaatjes.
 • Tenslotte de pagina over de auteur plus een uitleg van de afbeelding die boven de pagina’s staat (header).