Introductie familienaam Imthorn

Herkomst van de naam Imthorn

Aanleiding

Dit is de geschiedenis van het geslacht Imthorn. Het verhaal is ontstaan door de belangstelling naar de achtergronden van de familienaam. Het is een moeilijke achternaam, lastig te verstaan door een buitenstaander, een naam die altijd gespeld moet worden en vaak worden naamgenoten geconfronteerd met vragen over de oorsprong van deze naam. Dit verhaal zal meer duidelijkheid bieden omtrent de herkomst van de naam Imthorn. Daarnaast is er enige aandacht voor de historische ontwikkelingen tijdens het leven van de voorgaande generaties.

De naam komt zeer waarschijnlijk uit Duitsland en met name uit het stadje Korbach in de deelstaat Hessen.

Oudste akte met de naam Imthorn

De oudste akte met daarin de naam Imthorn (Im Thorn) uit 13 juni 1519 ( Stadtarchiv Korbach, Hanxledenische Urkunden).

In de loop van de geschiedenis komt de naam in veel varianten voor: In dem Thorne, Im Thorn, im Thorne, im Torne, Im Thurn, Imthurn, Im Thurm, Indor, Imdorn en Inthorn. In Bad Arolsen-Helsen, dat in de buurt van Korbach ligt, komt de naam Inthorn voor.

Het ontstaan van de naam

Op de vraag hoe de eigenaardige familienaam is ontstaan is geen bevredigend antwoord te geven. De Hanxledenische oorkonde (akte) nummer 4 (Stadtarchiv Korbach) kan eventueel een aanwijzing geven.

Op 20.2.1524 verkopen Burghart von Wildungen, woonachtig te Thorne, en zijn vrouw Margarethe, geboren von Hanstein, het vruchtgebruik. Dit in Korbach gelegen perceel is nu niet meer bekend. Het schijnt een bevoorrechte woonplek te zijn geweest voor de verheven en gegoede burgers waartoe de familie Im Thorn ongetwijfeld behoorde. Wellicht heeft de familie daar enige tijd zelf of in de onmiddelijke omgeving gewoond en heeft deze woonplek hen de familienaam opgeleverd (Hessische Familienkunde, Band 7, Heft 7, september 1965, Dr. George Müller en Karl Meers).

Bij onderzoek naar de veldnamen (in het Duits: Flurnamen) van Korbach en omgeving kwam ik de veldnaam “Am Thoren” tegen. Het veld ligt vlak bij Korbach in de gemeente Berndorf. Het is een akker waar koolzaad wordt geteeld. Aan het einde van het veld ligt de spoorlijn Korbach – Bad Arolsen.

veld "Am Thoren"

Rechts van het pad ligt het veld “Am Thoren”

Volgens dr. Ulrich Hussong van het Hessisches Staatsarchiv Marburg woonde de adel en lagere adel in stenen huizen die de vorm van een toren hadden. In het vroeg-nieuwhoogduits is “toren” Thorn, Thurn of Thoren. Dat kan betekenen dat de vroegere familie Imthorn in, of in de nabijheid van, een stenen huis heeft gewoond en daar hun naam aan hebben ontleend.

stenen huis met toren.

Voorbeeld van een stenen huis met toren.

Dat stenen huis heeft waarschijnlijk in de buurt gestaan van het veld “Am Thoren” in Berndorf.
Dat gebied ligt namelijk tegen de landweer (Landwehr) aan en is zo goed te verdedigen tegen vijandelijke troepen of rovers. De landweer is een natuurlijke verdedigingslinie van hoger gelegen stukken land, ondoordringbaar struikgewas of een rivier of beek. In dit geval is het de landweer die de stad Korbach als eerste verdedigingslinie tegen indringers moest beschermen. De stad zelf heeft naast deze linie nog dubbele stadsmuren.

binnen- en buitenmuur van de stad Korbach

Korbach, An der Kalkmauer. Hier zijn de binnen- en buitenmuur van de stad goed te zien. De buitenmuur is hier deels afgebroken en daarom lager.

Indeling website

Het verhaal is ingedeeld in een aantal hoofdstukken/pagina’s:

 • De periode 15e en 16e eeuw beschrijft de oudste naamdrager en de Korbacher familie Imthorn;
 • De periode 17e eeuw beschrijft de Wolfhagener familie Imthorn onstaan door het huwelijk van Johannes Imthorn met Anna Maria Albracht waarna het paar in Wolfhagen gaat wonen;
 • De periode 18e eeuw waarin staat beschreven dat Justus Hendrik Imthorn wordt geboren en op 28 jarige leeftijd naar Nederland verhuist;
 • Op de pagina periode 19e eeuw staat beschreven dat Justus Hendrik mogelijk een militaire loopbaan had en bij een regiment garde dragonders heeft gediend waarna de pagina wordt afgesloten met de beschrijving van de vijf takken van de familie Imthorn in Nederland.
 • De pagina over Dragonders is een theoretisch verhaal over de militaire loopbaan van Justus Hendrik Imthorn. In dit geval bij de Garde Dragonders. De pagina wordt afgesloten met de geschiedenis van het Regiment Dragonders in Nederland.
 • Ook is er een pagina over nog een andere theorie namelijk dat de naam Imthorn uit Zwitserland komt. Deze pagina heet dan ook Zwitserland.
 • Er is een aparte pagina over Justus Hendrik (Jost Henrich) Imthorn met daarin veel archiefstukken.
 • Op de pagina Afbeeldingen ’t Zand wordt het beeldmateriaal verzameld over de plek waar Justus Hendrik Imthorn heeft gewoond en gewerkt.
 • Het onderzoek naar de verschillende schoonfamilies van Justus Hendrik staat op de pagina Families.
 • Om een beeld te krijgen van het leven van Justus Hendrik is er een pagina met een verzonnen verhaal over hem opgenomen gebaseerd op de archiefstukken.
 • De volgende pagina bevat een lijst met links naar handige sites en overige Imthorn sites
 • Voor de plaatjes die ik in de overige pagina’s niet kwijt kan is de pagina Plaatjes.
 • Tenslotte de pagina over de auteur plus een uitleg van de afbeelding die boven de pagina’s staat (header).


Missing link

De informatie over de Duitse familie Imthorn komt voor het grootse deel uit een Duits onderzoek naar de familienaam. Dat onderzoek is uitgevoerd door Dr. George Müller en Karl Meers die dit publiceerden in het blad Hessische Familienkunde van september 1965 (Band 7, Heft 7).
De heer Leo Imthorn heeft lang gezocht naar het document dat de verbinding moet vormen tussen dit onderzoek en de gegevens van de Burgelijke Stand van Leiden waar Justus Hendrik Imthorn zich liet inschrijven. Dat document is nog niet gevonden Justus Hendrik liet zich inschrijven als dragonder maar in soldatenboekjes en dergelijke lijsten komt hij niet voor. Wel komt de naam Justus Hendrik Imthurn voor in lijsten van Zwitserse regimenten…