R

Collectie Ruggenberg

Aanleiding

Op 26 oktober 2019 overleed mijn oom Rob Ruggenberg. Hij was de broer van mijn moeder Paula Elisabeth Ruggenberg en de zoon van mijn grootvader Hendrik Louis Ruggenberg. Eind 2020 kreeg ik de doos met foto’s en documenten die Rob door de jaren heen had verzameld. De inhoud geeft een beeld van de geschiedenis van het gezin Hendrik Louis Ruggenberg en Helena Johanna Veenman. Het betreft foto’s van Hendrik Louis als jonge man in militaire dienst en daarna werkzaam bij de Haagse Tramweg Maatschappij (HTM). Daarnaast zaten er in die doos veel foto’s van mijn oma Helena Johanna (Annie) Veenman en ook foto’s van hun kinderen en (achter-)kleinkinderen.

Mijn opa heet officieel Hendrik Louis Ruggenberg. Hij noemde zichzelf Louis maar hij was ook bekend onder zijn voornaam Hendrik. Ik gebruik zijn voornaam Louis.

Gelukkig zijn er ook officiële documenten bewaard. Zoals geboorteaktes, trouwkaartjes, diploma’s, rijbewijzen (o.a. uit 1935), perskaarten enzovoort. Samen met de foto’s kan er interessant verhaal worden verteld over de periode jaren ’20 van de vorige eeuw tot begin deze eeuw.

Inhoud

Op deze pagina aandacht voor Louis en Rob Ruggenberg. Louis als militair, controleur bij de HTM én redacteur. Zijn zoon Rob is vooral bekend geworden als schrijver van historische jeugdboeken maar hij heeft ook een verleden als telegrafist bij de Marine, wereldreiziger en journalist bij verschillende kranten.

Hendrik Louis Ruggenberg als militair

Ruggenberg militair

H.L.Ruggenberg, Grenadier plm. 1920

 

Louis heeft in twee legeronderdelen gediend. Bij de Huzaren én bij de Grenadiers.

 

Hendrik Louis Ruggenberg bij de HTM

Louis start zijn carrière op 15 juni 1923 bij de Haagsche Tramweg Maatschappij en wordt bestuurder op de lijn Den Haag – Wassenaar – Leiden. Dat was De Gele Tram. Zie ook de website: http://www.ruggenberg.nl/geletram/index.html. Deze website is gemaakt door Rob Ruggenberg waar hij de verhalen publiceerde die zijn vader opdeed tijdens zijn dagelijkse tramritten.

Ruggenberg HTM

Louis Ruggenberg bij motorwagen HTM 58 rond 1925.