Herkomst van de naam Imthorn

Aanleiding

Dit is de geschiedenis van het geslacht Imthorn. Het verhaal is ontstaan door de belangstelling naar de achtergronden van de familienaam. Het is een moeilijke achternaam, lastig te verstaan door een buitenstaander, een naam die altijd gespeld moet worden en vaak worden naamgenoten geconfronteerd met vragen over de oorsprong van deze naam. Dit verhaal zal meer duidelijkheid bieden omtrent de herkomst van de naam Imthorn. Daarnaast is er enige aandacht voor de historische ontwikkelingen tijdens het leven van de voorgaande generaties.

De naam komt uit Duitsland en met name uit het stadje Korbach in de deelstaat Hessen.

Oudste akte met de naam Imthorn
De oudste akte met daarin de naam Imthorn (Im Thorn) uit 13 juni 1519 ( Stadtarchiv Korbach, Hanxledenische Urkunden).

In de loop van de geschiedenis komt de naam in veel varianten voor: In dem Thorne, Im Thorn, im Thorne, im Torne, Im Thurn, Imthurn, Im Thurm, Indor, Imdorn en Inthorn. In Bad Arolsen-Helsen, dat in de buurt van Korbach ligt, komt de naam Inthorn voor.

Het ontstaan van de naam

Op de vraag hoe de eigenaardige familienaam is ontstaan is geen bevredigend antwoord te geven. De Hanxledenische oorkonde (akte) nummer 4 (Stadtarchiv Korbach) kan eventueel een aanwijzing geven.

Op 20.2.1524 verkopen Burghart von Wildungen, woonachtig te Thorne, en zijn vrouw Margarethe, geboren von Hanstein, het vruchtgebruik. Dit in Korbach gelegen perceel is nu niet meer bekend. Het schijnt een bevoorrechte woonplek te zijn geweest voor de verheven en gegoede burgers waartoe de familie Im Thorn ongetwijfeld behoorde. Wellicht heeft de familie daar enige tijd zelf of in de onmiddelijke omgeving gewoond en heeft deze woonplek hen de familienaam opgeleverd (Hessische Familienkunde, Band 7, Heft 7, september 1965, Dr. George Müller en Karl Meers).

Bij onderzoek naar de veldnamen (in het Duits: Flurnamen) van Korbach en omgeving kwam ik de veldnaam “Am Thoren” tegen. Het veld ligt vlak bij Korbach in de gemeente Berndorf. Het is een akker waar koolzaad wordt geteeld. Aan het einde van het veld ligt de spoorlijn Korbach – Bad Arolsen.

veld "Am Thoren"
Rechts van het pad ligt het veld “Am Thoren”

Volgens dr. Ulrich Hussong van het Hessisches Staatsarchiv Marburg woonde de adel en lagere adel in stenen huizen die de vorm van een toren hadden. In het vroeg-nieuwhoogduits is “toren” Thorn, Thurn of Thoren. Dat kan betekenen dat de vroegere familie Imthorn in, of in de nabijheid van, een stenen huis heeft gewoond en daar hun naam aan hebben ontleend.

stenen huis met toren.
Voorbeeld van een stenen huis met toren.

Dat stenen huis heeft waarschijnlijk in de buurt gestaan van het veld “Am Thoren” in Berndorf.
Dat gebied ligt namelijk tegen de landweer (Landwehr) aan en is zo goed te verdedigen tegen vijandelijke troepen of rovers. De landweer is een natuurlijke verdedigingslinie van hoger gelegen stukken land, ondoordringbaar struikgewas of een rivier of beek. In dit geval is het de landweer die de stad Korbach als eerste verdedigingslinie tegen indringers moest beschermen. De stad zelf heeft naast deze linie nog dubbele stadsmuren.

Indeling website

Het verhaal is ingedeeld in een aantal hoofdstukken/pagina’s:

Stamboom

 • 15e en 16e eeuw beschrijft de oudste naamdrager en de Korbacher familie Imthorn.
 • 17e eeuw beschrijft de Wolfhagener familie Imthorn onstaan door het huwelijk van Johannes Imthorn met Anna Maria Albracht waarna het paar in Wolfhagen gaat wonen.
 • 18e eeuw beschrijft dat Justus Hendrik Imthorn wordt geboren en op 28 jarige leeftijd naar Nederland verhuist.
 • 19e eeuw beschrijft de genealogie van de eerste vier generaties van de Nederlandse familie Imthorn. Ook wordt hier uitgelegd hoe de vijf takken van de familie zijn ontstaan.
 • 20e eeuw is gewijd aan de vijfde generatie die eind 19e eeuw en begin 20e eeuw is geboren. Met foto’s!
 • Generatie IV om de genealogie compleet te maken zijn hier de broers, zusters, neven en nichten van de stamvaders opgenomen. Dat is vierde Nederlandse generatie of wel Generatie IV.

Justus Hendrik Imthorn

 • Justus Hendrik (Jost Henrich) Imthorn is de voorvader die van Duitsland naar Holland is gekomen. Hij is de stamvader van de Nederlandse familie.
 • Geboortedatum is de pagina met daarin de zoektocht naar de échte geboortedatum van Justus Hendrik.
 • Bierstekerij ’t Zand behandelt het resultaat van het onderzoek naar de woon- en werkplek van Justus Hendrik met veel beeldmateriaal.
 • Families beschrijft het onderzoek naar de verschillende schoonfamilies.
 • Hof van Katwijk is een belangrijke plaats voor Justus Hendrik. Hij woont ernaast en kent de familie die het bezit.
 • Epidemie 1826 is het verhaal van de vermoedelijke doodsoorzaak van Justus Hendrik.
 • De Roskambrug is de pagina die is gewijd aan de bruggen die ’t Zand met de rest van Katwijk verbinden.
 • Gardes Dragonders is opgenomen omdat Justus Hendrik in 1777 als dragonder was geregistreerd bij het Regiment Gardes Dragonders. Ook aandacht voor het ruiterplaatje (een Garde te Paard?) dat in de familie circuleert.

Overige items

 • Zwitserland gaat over de theorie dat de naam Imthorn uit Zwitserland komt.
 • Verhaal: Om een beeld te krijgen van het leven van Justus Hendrik is er een pagina met een verzonnen verhaal over hem opgenomen gebaseerd op de archiefstukken.
 • 2x Johannes: De vader en de zoon van Justus Hendrik heten alle twee Johannes. Op deze pagina worden die twee mannen nader uitgezocht.
 • Plaatjes is de pagina voor de plaatjes die ik in de overige pagina’s niet kwijt kan.
 • Ruggenberg is een pagina over de familie van mijn moeder.
 • HTM 58 is gewijd aan het motorrijtuig HTM 58 vanwege de foto met Louis Ruggenberg en die motorwagen.
 • Glasblazers gaat over geschiedenis van een aantal glasblazersfamilies waar ook de familie Ruggenberg mee bekend was.