De Roskambruggen

Justus Hendrik Imthorn woont en werkt in ’t Zand en om in Katwijk aan den Rijn (en verder) te komen moet hij de rivier de Rijn oversteken. Hij gebruikt daarvoor een oude stenen brug die al in 1666 is aangelegd. Na zijn dood in 1826 wordt er in 1876 een ophaalbrug gebouwd op de plaats van de oude stenen brug. Deze brug krijgt de naam Roskambrug  naar de vlakbij gelegen herberg de Roskam. In 1928 wordt er nieuwe ophaalbrug gebouwd. Deze brug wordt een aantal meters verderop aangelegd omdat dat verkeerstechnisch beter uitkomt. Ook deze brug krijgt de naam Roskambrug. In 1995 wordt op de plaats van de nieuwe ophaalbrug weer een stenen brug aangelegd. Deze brug wordt ook weer Roskambrug genoemd. Zie onderstaande afbeeldingen.

Oude stenen brug

De stenen brug uit 1666 met drie bogen [kopergravure J. van Solingen]
De eerste afbeelding is de stenen brug die Maria van Reigersberg (Vrouwe van Katwijk) in 1666 laat aanleggen. Het is een brug met drie bogen. Haar zoon Willem van Liere legt de eerste steen waarop het geslachtswapen is gebeiteld. Deze steen zit nu in het bewaarde landhoofd.

Oude ophaalbrug

Ophaalbrug op plaats van de stenen brug aangelegd 1876 [maxpoststukken.nl]
Op de dezelfde plaats als de stenen brug wordt tussen 1876 en 1878 door de gemeente Katwijk een nieuwe brug aangelegd. Het is bovenstaande ophaalbrug. Hij krijgt de naam Roskambrug naar de herberg de Roskam die even verder op staat. De huizen rechts van de straat worden later gesloopt. Dat wordt de Turfmarkt.

Roskambrug 1896 [geschilderd door Paul Hermanus]
Dit schilderij laat de Roskambrug zien in 1896. De schilder is Paul Hermanus. Aan de linkerkant van dit schilderij staat het gebouw van Justus Hendrik (rechts van het trapgevelhuis gezien vanaf het water).

De oude Roskambrug geschilderd door Arthur Feudel.

De Roskambrug is ook geschilderd door Arthur Feudel (1857 Harthau/D-1929 Katwijk aan Zee). De lantaarnpaal rechts van de brug is ook te zien op onderstaande foto.

Roskambrug begin 20e eeuw [Willy Sluiter]
De oude Roskambrug is ook geschilderd door Willy Sluiter (1873-1949). Jan Willem (Willy) Sluiter verbleef van 1901 tot 1910 in Katwijk.

Roskambrug plm 1900

Dit is een foto van de Roskambrug uit plm. 1900. De straatlantaarn staat hier op een bijzondere plaats.

Roskambrug
Roskambrug en Bruggestraat plm. 1915

Dit is de Roskambrug gezien vanuit de Bruggestraat. Deze straat is 1985 opgegaan in de Turfmarkt. Het is een foto van een ansichtkaart van rond 1915. Rechts staat het logement de Roskam waar de bruggen naar zijn genoemd.

De Rijn met aan het eind de ophaalbrug (Roskambrug) plm. 1900.

 

Nieuwe ophaalbrug

De nieuwe ophaalbrug rond 1928

In 1928 komt er een nieuwe brug (opening 5.3.1928). Het is weer een ophaalbrug en hij wordt een aantal meters verderop aangelegd omdat dat verkeerstechnisch beter uitkomt.

Ophaalbrug (Roskambrug)

De nieuwe ophaalbrug vanaf het water gezien. Ook is nog te zien waar de oude brug stond. Het landhoofd is bewaard en afgesloten met een hekwerk. De grote boom en de huizen daarachter worden later gesloopt om plaats te maken voor de Turfmarkt. Het zicht is op Katwijk aan den Rijn.

’t Zand en de nieuwe ophaalbrug. [Foto: Spaarnestad 1929-1958]
Nog een foto van de nieuwe ophaalbrug van af het water. Het zicht is nu op ’t Zand. Op deze foto is uiterst rechts het voormalige huis van Justus Hendrik te zien.

Luchtfoto van de nieuwe ophaalbrug.

Vanuit de lucht is de nieuwe ophaalbrug te zien. Linksonder ligt ´t Zand. Aan de overkant van de Rijn ligt de Turfmarkt.

Brug over de Rijn jaren 30 in de 20e eeuw. ’t Zand

 

Nieuwe stenen brug

Nu ligt er weer een stenen brug. Het is weer een brug met drie bogen. Gebouwd in 1995.

Roskambrug in 2017. Gefotografeerd vanaf het oude landhoofd [foto: Peter Imthorn]

Bewaard gebleven deel van de oude brug. [Foto: Peter Imthorn 2016]
Gelukkig is nog een deel van de oude brug bewaard gebleven. Het is het landhoofd aan de zijde van Katwijk aan den Rijn en is afgesloten met een hekwerk. In het landhoofd is de steen met het oude wapen aangebracht. Dit wapen zat al in de brug van 1666.

Landhoofd (linkerzijde Rijn) met oude wapen. [foto: Peter Imthorn 2017]
Op deze foto is het oude wapen van 1666 goed te zien.  Ook is duidelijk dat het landhoofd aan verval onderhevig is.

Kaarten

Deel topografische kaart uit 1890 met de positie van de oude brug.

Op deze kaart, uit 1890, ligt de Roskambrug nog op de oude plaats. In 1929 wordt er een nieuwe brug een aantal meters noordelijker aangelegd.

Deel topografische kaart uit 1950 (nieuwe plaats brug).

Op de kaart van 1950 ligt de Roskambrug op de huidige plaats.

Bordjes

 

Turfmarkt (voorheen Bruggestraat)

 

Nog een brug

Rijnbrug [foto: Peter Imthorn 2017]
Buiten de Roskambrug is er nog een brug die ’t Zand met Katwijk aan den Rijn verbindt. Het is de Rijnbrug die pas halverwege de 20e eeuw is gerealiseerd,