Tweemaal Johannes Imthorn

De vader en ook de zoon van Justus Hendrik Imthorn heten allebei Johannes. Op deze pagina staat de uitkomst van het onderzoek naar beide mannen.

De vader

De vader van Justus Hendrik heet Johannes Imthorn en is gedoopt 6.2.1719 Wolfhagen (getuige/peet: Johannes im Thurm) en overleden 17.4.1796 Wolfhagen. Hij is 23.7.1751 getrouwd Wolfhagen met Anna Maria Weinmann gedoopt 16.2.1706 Wolfhagen en begraven 18.11.1773. Johannes is landbouwer.

Wolfhagen, kopergravure, Merian, 1630

De zoon

Doopakte Johannes Imthorn
Doopakte Johannes Imthorn 5.12.1797

De enige zoon van Justus Hendrik die de volwassen leeftijd heeft bereikt heet Johannes Imthorn hij is gedoopt 5.12.1797 Katwijk (getuige: Feytje La Fontijn) en overleden 19.12.1830 Katwijk. Hij is 15.2.1818 getrouwd Katwijk met Elisabeth Eigenbrood geboren 13.4.1794 Lisse en overleden 17.10.1871 Katwijk. Johannes is broodbakker zoals veel familieleden van zijn grootmoeder Anna Maria Weinmann. Elisabeth is winkelierster.

Johannes geen veldwachter geworden 1825
Stemming gemeenteraad Katwijk voor nieuwe veldwachter. Johannes niet gekozen. [GAK 1656-1931 inv. nr. 99]

De gemeenteraad van Beide Katwijken en het Zand komt op 15.4.1825 bijeen om een nieuwe veldwachter te kiezen. Er zijn vijf kandidaten waaronder Johannes Imthorn. In de eerste ronde blijven er drie kandidaten over. Daar is Johannes niet bij.

Johannes Imthorn ziek
Pagina uit rekening dokter B.Prins met daarin de naam van Johannes Imthorn. [Gem. archief Katwijk. 1656-1931, inv. nr. 1914]
In 1826 heerst er een malaria epidemie in Katwijk. Waarschijnlijk is de vader van Johannes (Justus Hendrik) daaraan overleden. Ook Johannes is ziek geworden. Dat is te zien op de lijst van zieken die door dokter Bernardus Prins is opgesteld. Onderaan staat Johannes genoemd met zijn knecht (geen naam?). Johannes overleeft gelukkig deze epidemie. Dokter B.Prins declareert het bedrag bij de Gemeente Katwijk.

In deze lijst wordt ook Gerbrand van der Does genoemd. Gerbrand woont in huis 137. Dat is een groot huis waar naast zijn grote gezin ook meerdere weduwen wonen. Gerbrand doet samen met onze Johannes op 1.11.1826 aangifte van het overlijden van Justus Hendrik Imthorn (overleden 31.10.1826 in huis 130). Johannes woont in huis 119.

Samuel Driebergen 1826
Volkstelling 1826

Ook staat in deze lijst de naam Samuel Driebergen. Hij woont in huis 128.