Justus Hendrik Imthorn stamvader Nederland

Stamboom in Duitsland

Adam Imthorn

Adam Imthorn (zie 17e eeuw) is de zoon van Johannes Imthorn en Anna Maria Albracht. Adam is de overgrootvader van Justus Hendrik (Jost Henrich) Imthorn. Adam krijgt uit zijn (2e) huwelijk met Elisabeth 2 kinderen:

  • Jost Henrich (gedoopt 6.2.1688 begraven 8.12.1761 op 77 jarige leeftijd). Hij is landbouwer en trouwt op 21.3.1715 met Elisabeth Weinmann (geboren 1690 overleden 28.12.1766).
  • Carl (gedoopt 29.6.1703 begraven 31.3.1749). Hij trouwt op 28.10.1727 met Maria Elisabeth Soost (gedoopt 7.10.1706 begraven 2.6.1747).

Jost Henrich Imthorn en Elisabeth Weinmann krijgen 7 kinderen waaronder:

  • Johann Diedrich Imthurm (gedoopt 1.2.1718). Zijn zoon is Johann Christian (geboren 3.12.1758) die de grondlegger is van de Helser Linie (Helsen ligt bij Bad Arolsen). Met hem komt de naam Inthorn in het Waldecker Land terug. In Bad Arolsen woont nog steeds een familie Inthorn.
  • Johannes (geboren 6.2.1719 te Wolfhagen begraven 17.4.1796 te Wolfhagen) is landbouwer. Hij trouwt op 23.7.1751 te Wolfhagen met Anna Maria Weinmann (gedoopt 16.2.1706 en begraven 18.11.1773 te Wolfhagen).

Stamboom in Nederland

Justus Hendrik Imthorn

Johannes Imthorn en Anna Maria Weinmann zijn de ouders van: Jost Henrich (Justus Hendrik) Imthorn (geboren 26.3.1754 te Wolfhagen, Hessen-Kassel, Duitsland, overleden 31.10.1826 te Katwijk, Nederland). Hij trouwt op 6.6.1788 te Katwijk met Jannetje La Fonteijn (gedoopt 15.12.1763 te Beusichem, tapster, overleden 21.11.1826 te Katwijk). Justus Hendrik en Jannetje krijgen 6 kinderen:

  • Johannes (geboren Katwijk 27.9.1789 overleden Katwijk 1797).
  • Johanna Maria (geboren Katwijk 3.8.1790 overleden Valkenburg 8.1.1864). Zij trouwt Valkenburg 4.5.1810 met Cornelis Rhijnsburger.
  • Jan (geboren Katwijk 24.7.1792 overleden Katwijk 1792).
  • Justus Hendrik (geboren Katwijk 26.4.1794 overleden Katwijk 1795).
  • Justus Hendrik (gedoopt Katwijk 28.6.1795 overleden dd.).
  • Johannes (gedoopt Katwijk 3.12.1797 broodbakker overleden Katwijk 19.12.1830). Hij trouwt Katwijk Elisabeth Eigenbrood winkelierster (overleden Katwijk 17.10.1871) dochter van Christiaan Eigenbrood/Eigenbrodt (geboren Gembeck in Waldeck 24.8.1759 overleden Lisse 2.11.1842) dagloner. Hij trouwt Lisse 1794 met Baafje Zwanenburg (geboren Lisse 1768 overleden Lisse 31.8.1804).

Lees verder

Justus Hendrik Imthorn vestigt zich vóór 1777 in Leiden.  In 1783 verhuist hij naar Katwijk aan de Rijn. Zie voor meer informatie over Justus Hendrik de volgende pagina’s:

Historische ontwikkelingen 18e eeuw

Oorlog en revolutie

Ook in deze periode wordt er oorlog gevoerd. In de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) strijden Oostenrijk en Frankrijk tegen Pruisen en Engeland. Frankrijk en Engeland strijden ook in Noord-Amerika waar Frankrijk het verliest. In 1763 wordt de Vrede van Hubertusburg gesloten. De Pruisen winnen steeds meer aan macht.
In 1789 begint de Franse Revolutie en in 1795 verovert Frankrijk de linkeroever van de Rijn. In dat jaar sluiten de Fransen vrede met de Pruisen (Vrede van Basel).
Onder druk van Napoleon worden 112 Duitse staten opgeheven. Deze beslissing wordt het Reichsdeputationshauptsluss genoemd.

Korbach tussen twee vuren

Tijdens de Zevenjarige Oorlog lag Hessen-Kassel precies tussen twee vuren. Aan de ene kant Oostenrijk met Frankrijk en aan de andere kant Pruisen met de Engelsen.
Op 10 juli 1760 komt het tot een groot gevecht voor de poorten van Korbach waar een Frans leger de overwinning behaalt.

Republiek der Verenigde Nederlanden

De macht over de Republiek der Verenigde Nederlanden is in handen gegeven van de Oranjes. Sinds 1766 is Prins Willem V aan het bewind maar wordt bestreden door de Patriotten (Democraten plus Staatsgezinden) die meer democratie willen. De Patriottenbeweging ontstaat tijdens de Vierde Engelse Oorlog die eindigde in een pijnlijke nederlaag voor de Nederlandse Republiek. De Patriotten hebben een verbond met Frankrijk gesloten en voelen zich sterk. Ze ontnemen de Prins zijn macht over het Haagse garnizoen in 1785. De vrouw van Willem V is Wilhelmina van Pruisen zij roept na het incident bij Goejanverwellesluis op 28 juni 1787 (zij wordt daar door de Patriotten tegengehouden) de hulp van haar broer in. Haar broer is Frederik Willem II die net Koning van Pruisen is geworden. Hij stuurt, met instemming van Engeland, 20.000 man naar Nederland en herstelt zo de macht van de Prins. Frankrijk geeft de Patriotten geen steun. De Patriotten worden uit hun ambt gezet en vluchten naar Frankrijk (40.000 man). Frankrijk wil geen oorlog met de Republiek vanwege de grote invloed van Engeland in ons land. Engeland en Pruisen zijn de baas in Nederland. In 1789 begint de Franse Revolutie (14 juli bestorming van de Bastille) en in 1794 valt Frankrijk Nederland binnen. Waarna Prins Willem V vlucht naar zijn familie in Engeland.

Bataafse Republiek

Frankrijk valt in 1794 Nederland binnen en Pichegru verovert Nijmegen. Het Brits-Hannovers leger dat meehelpt met de verdediging van de Republiek vertrekt richting Hannover. Dat leger bestaat uit Hannoveranen en Hessen. De Hessen worden door de Engelse Koning per duizend ingekocht. In januari 1795 bevriest de Hollandse waterlinie en de Franse troepen vallen ongehinderd Nederland binnen. Het Franse leger, waar ook een paar honderd Nederlandse Patriotten in meevecht, vecht tegen de zonen van Willem V. Het zijn Willem Frederik ( de latere Koning Willem I) en zijn broer Frederik die het leger van de Republiek aanvoeren. Erfprins Willem Frederik trekt zich terug. Nu worden de Oranje-gezinden uit hun functie gezet of ze moeten trouw beloven aan de Bataafse Republiek. De Patriotten nemen vreedzaam de macht over (Fluwelen revolutie). Het Staatse leger wordt opgeheven en het nieuw gevormde leger heet nu het Bataafse leger. Dat is een leger van 25.000 man. 60% van hen komt uit het buitenland. De nieuwe Republiek wordt niet door Frankrijk geannexeerd onder meer omdat de Bataafse Republiek een, in de ogen van Frankrijk, juiste omwenteling tot stand heeft gebracht (democratie). Frankrijk verwacht wel militaire en materiële steun van het nog altijd rijke Nederland. Dit betekent oorlog met Engeland dat rampzalig is voor de Nederlandse welvaart.

Vierde Engelse Oorlog
1781 slag bij de Doggersbank (ill. Dirk de Jong – Rijksstudio)