Ruggenberg

Aanleiding

Na het overlijden van mijn oom Rob Ruggenberg (op 26 oktober 2019) kwam ik in het bezit van een doos met persoonlijke foto’s en documenten die door mijn grootvader Hendrik Louis Ruggenberg en zijn zoon Rob door de jaren heen waren verzameld. De inhoud van die doos helpt met het vertellen van het verhaal van Hendrik Louis Ruggenberg en zijn vrouw Helena Johanna Veenman. Daarnaast zijn veel andere bronnen gebruikt om het verhaal meer compleet te maken.

Mijn opa heet officieel Hendrik Louis Ruggenberg. Hij noemde zichzelf Louis maar hij was ook bekend onder zijn voornaam Hendrik. Ik gebruik zijn voornaam Louis.

Op deze pagina is ook aandacht voor de genealogie (stamboom) van de familie Ruggenberg. Er is een genealogie van de Duitse Ruggenberg familie en van de Nederlandse. De link tussen de Duitse- en Nederlandse Ruggenberg is nog niet gevonden. Het overzicht staat onderaan de pagina.

Glasblazers

Duitsland

De familie Ruggenberg is tot begin van de 20e eeuw een familie van glasblazers. Glasblazers leefden in een besloten gemeenschap buiten de reguliere dorpen en steden. Dat de familie afkomstig is van Duitse glasblazers is duidelijk te zien aan de huwelijkspartners. Namen als Kromsigt en Kauffeld zijn namen die in de Duitse én de Nederlandse geschiedenis terug te vinden zijn als glasblazer. Ook bekende glasblazers namen zoals: Gundlach, Göbel, Hünninghausen en Wiegel worden vaak genoemd als getuigen bij geboorte of huwelijk in de familie Ruggenberg.

Zie ook de pagina: Glasblazers.

Königssteele

Johan Anton Rüggenberg
Johan Anton Rüggenberg trouwt Maria Catharina Wulff (1760)

Westfalen is de bakermat van de familie. In de archieven van de plaatsen als Schwelm en Königssteele (Essen) zijn Ruggenbergs te vinden. In Königssteele bestaat er begin 18e eeuw een grote gemeenschap met glasblazers. Op 17 februari 1723 gaf de Pruisische koning Frederik Wilhelm I toestemming voor het vestigen van een glasfabriek in het dorp Steele dat later de naam Königssteele kreeg toen de koning de fabriek privileges toekende. De fabriek gebruikte kolen als brandstof. Dat was nieuw want een glashütte of glasfabriek gebruikte daarvoor hout als brandstof. Dat de kolen uit de dichtbij gelegen mijnen komen en dat Königssteele aan de rivier de Ruhr ligt was bijzonder gunstig voor deze fabriek. De eerste naam van de fabriek was Hünninghauser Glashütte naar de oprichter Hermann Albert Hünninghausen. Die naam komt ook in de genealogie van de familie Ruggenberg voor als getuige. Daar woont ook de glasblazersfamilie Pilgram/Pelgrim waarvan de nazaten de beroemde glasfabriek Leerdam oprichtten.

Plattegrond met Glashütte te Königssteele 1803 (aan de huidige Bochumer Strasse en onderin de rivier de Ruhr) [Sollinger Heimatblätter]
Vanuit Königssteele zijn veel glasblazersfamilies naar Nederland getrokken. Zo zal ook een aantal leden van de familie Ruggenberg naar Nederland zijn verhuisd. Die vestigen zich eerst in Isselt bij Amersfoort. Ook gaan een aantal familieleden naar Amsterdam waar een nieuwe glashut is opgericht met de naam Wittenburg. Deze glashut stond op nieuw gewonnen land in het havengebied. Veel glasblazers wonen daar ook.

In Königssteele  wordt  op 20-04-1781 Jacobus (Johan Jacob) Ruggenberg geboren. Vader is (Johan) Anton Ruggenberg. Moeder is Maria Catharina Wulff. Jacobus trouwt Amsterdam (ondertrouw 28-09-1810) met Grietje (Margaretha) Kromsig.

Nederland

Isselt (bij Amersfoort)

Glashut Isselt

Veel glasblazersfamilies trekken naar Isselt bij Amersfoort. Daar is in 1731 een glasblazerij opgericht aan de rivier de Eem. Die vestigingsplaats had economische voordelen want het transport van grondstoffen en kolen gaat in die tijd per schip. Ook de afvoer van de vervaardigde flessen gaat per schip. Een glasblazerij verbruikt overigens ook veel water. Deze glasfabriek produceert in 1815 circa 500.000 flessen van groen glas, waaronder alle soorten van kelderflessen. Kelderflessen zijn vierkante flessen die efficiënt in kratten konden worden vervoerd. De fabriek sluit haar poorten omstreeks 1834.

Johannes Ruggenberg (* 1763) wordt in Isselt geboren. Hij is ook glasblazer en trouwt op 24-10-1784 te Hoevelaken  met Anna Christina Kromsiek/Kromsigt  (* 08-12-1765 Isselt + 17-08-1825 Loosdrecht). Kromsiek of Kromsigt is een veel voorkomende naam in glasblazers gemeenschappen.

Na een aantal jaren vertrekken de glasblazers naar andere plaatsen waar nieuwe glasblazerijen worden opgericht zoals Leerdam, Nijkerk, Nieuwerkerk of Loosdrecht. Anthonij Ruggenberg (*02-10-1785 Nieuwerkerk, glasblazer) vertrekt begin 1800 naar Loosdrecht. Hij is de overgrootvader van Louis.

Loosdrecht

In Loosdrecht bestaat nog een buurtschap met de naam De Glashut. Die naam komt van het Duitse Glashütte wat glasoven of glassmelterij betekent. Die glasfabriek heeft hier van 1815 tot 1901 gestaan (in 1897 is de productie gestaakt). De fabriek produceert verschillende kleuren flessen, bestemd voor brouwerijen en distilleerderijen in Amsterdam, Weesp en omgeving. De eigenaar Pieter van der Mersch vestigt de glasfabriek op het terrein van de toenmalige buitenplaats Oostervecht aan het weggetje Oud-Over dat tussen de Vecht en de Loosdrechtse Plassen (Loenderveense Plas) loopt. De familie Ruggenberg heeft ook aan Oud-Over gewoond in verschillende huizen. De Ruggenbergs wonen in Oud-Over 6, 7, 17, 143 en 170. De nummers 120 t/m 148 zijn arbeidershuisjes die voor de werknemers van de glasfabriek zijn gebouwd. Oud-Over valt tegenwoordig onder de gemeente Loenen aan de Vecht.

Oud Over 7 (HenkvD Wikimedia)

In Loosdrecht wordt Johannes (*20-12-1821 glasblazer) geboren. Hij trouwt op 10-06-1854 te Loosdrecht met Johanna Gerarda/Grada Kouffeld (*12-04-1833 Loosdrecht). Kouffeld, Kauffeld of Kouvelt is ook weer zo’n typische glasblazers familienaam. De vader van Louis is Anthonie Ruggenberg (*30-10-1856 Loosdrecht, glasblazer) vertrekt rond 1900 met zijn gezin naar Vrijenban (Delft).

Vrijenban en Delft

Rond 1900 is de gemeente Vrijenban nog een zelfstandige gemeente gelegen naast de gemeente Delft. Na een lange strijd tegen annexatie wordt Vrijenban op 01-01-1921 ingelijfd door de gemeente Delft. Ook de gemeente Hof van Delft wordt dan onderdeel van Delft.

Kaart van Delft met omliggende gemeenten in 1825 [Gemeente Archief Delft nr. 6570]
Louis wordt op 22-07-1902 te Vrijenban geboren. Op 16-10-1906 verhuist het gezin van Vrijenban naar Anna Boogerd 37 in Delft. Zijn vader en broers zijn glasblazers of hebben een andere functie in de glasblazerij van de van Deventer Glasfabrieken Schiedam-Delft.

Anna Boogerd gezien vanaf de Nieuwe Plantage in 1909 [Gemeente Archief Delft nr. 55814]
De straat Anna Boogerd ligt op loopafstand van de glasfabriek die aan de Haagweg is gevestigd. Anna Boogerd wordt in de 70-er jaren van de 20e eeuw gesloopt en herbouwd in de typische stijl in die jaren.

Op 19-07-1920, drie dagen voor zijn 18e verjaardag, verhuist Louis naar de Singelstraat 51b in de gemeente Hof van Delft. (Na de annexatie van 1921 is dit de gemeente Delft). Louis gaat wonen bij zijn zus (Elisabeth Wilhelmina) en haar man Pieter Bolman. Pieter (geb. Delft 23-02-1890) is olieperser bij de Nederlandse Oliefabriek (NOF) te Delft (slaolie, pindakaas ed.).

Hendrik Louis Ruggenberg als militair

Louis is in 1921 dienstplichtig en moet loten. Bij die loting krijgt hij nummer 72 toegewezen. Dat nummer is te laag om uitgeloot te worden. In zijn registratie staat dat zijn ouders zijn overleden en dat hij van beroep bankwerker is.

Louis Ruggenberg 1921

Louis Ruggenberg staat helemaal rechts van de bovenste rij. Het dienstonderdeel heet Treinafdeling en is een logistieke afdeling. De kazerne is de Oude Alexanderkazerne aan de Laan Copes van Cattenburgh (nu: Burgemeester Patijnlaan) te Den Haag.

Louis Ruggenberg 1923

Hier staat Louis als derde vanaf links in de bovenste rij. Waarschijnlijk is dit ook een Treinafdeling op de Oude Alexanderkazerne. Deze kazerne is in 1971 afgebroken.

 

Louis Ruggenberg 1928

Louis is in 1928 weer in militaire dienst getreden (herhalingsoefening?). Deze foto (ansicht) komt uit de Legerplaats bij Oldebroek. Louis is ingedeeld bij de Rijdende Hoefsmidschool. Dit dienstonderdeel reisde langs de cavaleriekazernes door het land om les te geven in het bekappen en beslaan van paarden. Hij staat 6e vanaf links geteld. Louis stuurt deze ansichtkaart naar zijn aanstaande vrouw Annie. Zie hieronder de tekst.

 

Achterkant ansichtkaart 1928

Dit is de achterkant van de ansichtkaart uit 1928. Louis stuurt die naar zijn verloofde Helena Johanna Veenman. Haar roepnaam is Annie en Louis noemt haar alvast Annie Ruggenberg. Annie woont bij haar moeder in Overschie.  De tekst op de kaart is:

Lieve Annie,

Hier heb je dat groepje van de vesting Artillerie Zutfen, waar ik over schreef. In dat schuurtje achter die boomen hebben onze paarden gestaan. Ik was hem net aan het poetsen, toen die gasten vroegen of ik er bij kwam staan. Zoo je ziet staat Cieremaas er ook bij, die ik daar tegenkwam. Die jongens hebben er ons ieder een gestuurd. Lieveling, bewaart hem goed hoor. de hartelijke groeten en een Z van Louis.

Op 1 juni 1928 trouwen Louis en Annie in Wassenaar.

 

Hendrik Louis Ruggenberg bij de HTM

Louis met collega’s in remise Maaldrift. [foto: collectie Ruggenberg]

Conducteur-bestuurder op de Gele Tram

Op bovenstaande foto staat Louis Ruggenberg in uniform op de treeplank in de remise Maaldrift.

Louis Ruggenberg start op 15 juli 1923 zijn carrière bij de Haagsche Tramweg Maatschappij en wordt bestuurder op de lijn Den Haag – Wassenaar – Leiden. Ook wel genoemd de Gele Tram. Deze lijn liep eerst (1924) van Den Haag naar Wassenaar en in 1925 reed de tram het hele traject dus ook naar Leiden. Al vanaf de oprichting van de lijn naar Wassenaar werkte Louis bij de HTM. Eerst als bestuurder, later als conducteur-bestuurder en tenslotte als controleur en remise-chef. In 1961 besloot de directie van de HTM om de lijn op te heffen omdat er teveel verlies op werd geleden. Het gemeentebestuur van Wassenaar en ook die van omliggende dorpen (die ook profiteerden van deze lijn) besloten om de lijn van de Gele Tram niet financieel te ondersteunen. Later is gebleken dat het een grote fout was om deze bijzondere lijn op te heffen..

De remise van de Gele Tram bevond zich buiten het dorp Wassenaar in het gebied Maaldrift. De remise heette ook Maaldrift. Louis heeft daar met zijn gezin van 1948 tot 1962 naast gewoond. De woningen bij de remise waren in opdracht van de HTM in 1923 gebouwd voor hun personeel. De remise is inmiddels gesloopt.

HTM remise Maaldrift begin jaren 60. [foto: collectie Ruggenberg]
De zoon van Louis is schrijver Rob Ruggenberg (1946 – 2019). Rob heeft ooit een website over de Gele Tram gemaakt. Op die website staan veel verhalen die Louis opdeed tijdens zijn werk op de tram. Ook bevat de website (grappige) illustraties en foto’s uit de tijd dat de Gele Tram dienst deed. Website: www.ruggenberg.nl/geletram/

HTM 58

HTM 58 nummer

Een aantal oude tramstellen (motorwagens en aanhangwagens) zijn gerestaureerd zoals de HTM 58. Er is een foto van Louis Ruggenberg naast de HTM 58 in 1925.

De geschiedenis van deze motorwagen staat op een aparte pagina: HTM 58.

Redacteur

 

Kop De Trambode 1961

Louis Ruggenberg werd in 1939 de redacteur van het personeelsblad De Trambode. De Trambode is een blad dat regelmatig verscheen met nieuwtjes, mededelingen van de directie, illustraties/foto’s, en verhalen. Louis schreef zelf ook veel artikelen waaronder een maandelijkse bijdrage onder de naam: Uit het dagboek van een Conducteur-Bestuurder. Zijn verhalen werden van 1939 tot 1948 in De Trambode gepubliceerd. Met een onderbreking van zes jaar omdat tijdens de oorlog in 1941 het blad vanwege het papiertekort door de bezetter werd verboden. Na de oorlog was er nog steeds een papiertekort en daarom was eerste uitgave pas in mei 1947 (18e jaargang).

Louis was conducteur-bestuurder op de route Den Haag – Wassenaar – Leiden. Deze lijn was uniek in Nederland. Niet alleen reed de tram door een gebied met veel natuurschoon, ook het soort passagiers week af van wat men gewoonlijk in het openbaar vervoer aantrof. Er forensden heel wat ambtenaren, diplomaten en politici (onder wie zelfs ministers en staatssecretarissen) met de Gele Tram van Wassenaar naar hun werk in Den Haag. Ook tal van Wassenaarse professoren en hoogleraren tramden naar de universiteit in Leiden. In de loop der jaren raakten veel reizigers vertrouwd met het vaste trampersoneel. Sommige passagiers stonden graag op het voorbalkon, naast de bestuurder en maakten een praatje. Zo werden geregeld Haagse en Leidse vertrouwelijke verhalen gedeeld met trambestuurders en conducteurs zoals Louis. Een aantal van die verhalen kwamen terecht in de serie Uit het dagboek van een Conducteur-Bestuurder die Louis schreef. Hij was onder pseudoniem ook werkzaam als Wassenaars correspondent voor de Vooruit, de Haagse editie van het sociaal democratische dagblad Het Volk (later Het Vrije Volk). Heel wat nieuwtjes die hij op de tram hoorde kwamen in de krant terecht. Ook beschreef hij merkwaardige ontmoetingen, gesprekken en incidenten. Om geen problemen met zijn werkgever en de passagiers te krijgen wijzigde hij daarbij datums, namen en titels.

Nadat de tramlijn in 1961 werd opgeheven, verhuisde Louis Ruggenberg met zijn gezin naar Den Haag. Spoedig daarna werd hij ernstig ziek. In 1964 stopte hij met het redacteurschap. Hij overleed, 68 jaar oud, op 12 september 1970.

Zijn bijdragen aan De Trambode geven een inkijk in het leven in de jaren ’20 tot de jaren ’60 van de 20e eeuw.  In 1936 verscheen er een wandelgidsje van zijn hand (Naar Wassenaar met de HTM) én was hij in 1937 commissielid voor de samenstelling van het boekje Wassenaar als vacantieoord en woonplaats.

Hoofdkantoor HTM 1927
Hoofdkantoor HTM Bezuidenhout 23a. [foto: Haags Gemeente Archief, 0.08966].
Foto uit 1927 van het hoofdkantoor van de HTM. Het is het eerste witte gebouw links. Louis was er toen een paar jaar in dienst. Het kantoor had toen het adres Bezuidenhout 23a. In 1964 kreeg de straat de naam: Bezuidenhoutseweg. Het kantoor is in 1969 gesloopt waarna het terrein (naast Babylon) diende als parkeerplaats. Nu (2024) wordt er weer gebouwd.

HTM Familie connecties

De loopbaan van Louis bij de HTM kan niet los worden gezien van de familiebanden.

Hendrik Louis Ruggenberg connecties:

  • Ouders: Anthonie Ruggenberg getrouwd met Elisabeth Wilhelmina Wijnbergen.
  • Oom: Gerard Wijnbergen (broer van Elisabeth Wilhelmina). Gerard is hoofdambtenaar en chef Algemene Zaken bij de HTM.
  • Echtgenote: Helena Johanna (Annie) Veenman.
  • Schoonzuster: Louiza Veenman (zus van Helena Johanna) en getrouwd met Willem Boender.
  • Zwager: Willem Boender is electromonteur bij de HTM.
  • Vader van Willem Boender: Bastiaan Boender (geb. plm. 1863) is trambestuurder bij de HTM.

Hendrik Louis Ruggenberg in Wassenaar

Politiek

Louis Ruggenberg was lid van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Hij was lange tijd secretaris van de afdeling Wassenaar. In die functie voerde hij in 1931 uitgebreide polemieken in de Wassenaarsche Courant met de liberale tegenhanger van de SDAP: de Vrijheidsbond (voorloper van de VVD).

Bij gemeenteraadverkiezingen in 1931 waren Louiza Boender – Veenman (schoonzus van Louis) én Annie Ruggenberg – Veenman kandidaten voor de SDAP. Louiza kreeg 41 stemmen en Annie 1.

Wonen

Augustus 1939 Bothaplein 30

Bovenstaande foto toont de voordeur van Bothaplein 30 in Wassenaar. De foto is gemaakt in augustus 1939. In dit huis heeft het gezin Ruggenberg – Veenman gewoond van 1932 tot 1948. Annie is hier 31, Louis 37, Ciska 6 en Paula 10 jaar oud.

Adressen

Op 1 juni 1928 trouwen Hendrik Louis Ruggenberg en Helena Johanna (Annie) Veenman in Wassenaar. Het gezin van Louis en Annie heeft, samen met hun kinderen, op verschillende plekken in het dorp Wassenaar gewoond.

1927:Vinkenlaan 12 (alleen Louis); 1928: Papeweg 5 (Louis en Helena/Annie); 1929: Windlustweg 13 (boven winkel); 1930: Herman Costerstraat 7 (Oosterdorp); 1932: Bothaplein 30; 1948: Baljuwstraat 3 (Maaldrift); 1962: Ruysbroekstraat 145 Den Haag.

In 1961 wordt de HTM lijn Den Haag – Wassenaar – Leiden opgeheven. De HTM verkoopt de remise en de daarbij behorende woningen in de wijk Maaldrift. Louis en Annie moeten daarom verhuizen. Ze gaan wonen in Den Haag. Er is nog een foto van Annie op het hek voor haar woning (Baljuwstraat 3 te Wassenaar).

Helena (Annie) op het hek van hun woning. Baljuwstraat 3. Rechts de remise Maaldrift (tussen 1948 en 1962) [foto: collectie Ruggenberg]

Rob Ruggenberg

Rob is de zoon van Louis Ruggenberg. Rob is geboren op 14-7-1946 Wassenaar en overleden op 26-10-2019 Antwerpen. Hij trouwde in 1974 met Hannie van Holstein.

Rob was telegrafist bij de Marine, journalist en jeugdboeken schrijver. Vooral was hij een wereldreiziger.

Rob Ruggenberg in 1957 staat vooraan in het midden [foto: donatie Yvonne Schuling].
Hierboven een foto van Rob tijdens de trouwerij van zijn zus Franciska Louise (Ciska) Ruggenberg met Harry Theodorus Schuling op 1 februari 1957. Rob staat midden vooraan, ik sta links van hem en rechts staat mijn moeder Paula Ruggenberg. Ik ben hier vier jaar en Rob tien jaar oud.

 

Rob Ruggenberg tussen 1960 en 1970 in marine uniform [foto: collectie Ruggenberg].

Zie verder de Rob Ruggenberg website:

Website Rob Ruggenberg

 

Bronnen

Foto’s en teksten van collectie Ruggenberg

www.wassenaartoen.nl (Carl Doeke Eisma)

Artikel: Op reis met de Gele Tram in het boek Waar gaat de reis naar toe? Auteur Carl Doeke Eisma, Uitg. Historische Vereniging Oud Wassenaar.

 

Genealogie

Duitsland

Ruggenberg – Rüggenberg – Rüggeberg. De [aktes (afbeeldingen) komen uit Familly Search (FS)]. Evangelische Kirche Königssteele (Kreis Hattingen) 1697 – 1814. Ook komt er informatie uit het Steeler Archiv te Steele (Essen).

Königssteele (KS) : Van hieruit zijn veel glasblazers naar Nederland vertrokken.  Rond 1749 is een deel van de familie Ruggenberg naar Isselt vertrokken.

Generatie D-I

1-Johan Peter (Pertri) Rugenberg *Vörde/Voerde.

X (1) KS 02.09.1726 Anna Maria Huttrop (Wwe Freitag).

X (2) KS 02.08.1733 Cathrina Sibilla Eckhof (Eickhof) * KS 19.11.1703 (vader:  Rudolff E.). Ev. [getuigen Gundelach en Göbel]. Kinderen: D-II

Generatie D-II

1-Johannes Anton  *KS 12.05.1734 + 1735?

2-Johannes Rudolphus *KS 18.10.1736 + 1741

3-Johan Heinrich *KS 22.02.1739 + 1748

4-Anna Catharina *KS 21.11.1742 [getuigen Gundelach en Göbel] + 1746

5-Johann Anton *???

X (1) Essen/Rellinghausen  05.10.1757 Catharina (Anna) Sophia Holtmann* Essen/Überruhr +KS 17.12.1759  Kind: DIII-1

X (2) KS 14.09.1760 Maria Catharina Wulff uit Steel * 31.01.1740, +03.11.1813.  Kinderen: D-III-2-9

Generatie D-III

1-Johan Heinrich * KS 15.10.1758 (1757?) Pate: Grootvader Joh. Peter Rüggenberg (D-I-1)

2-Maria Sophia * KS 20.09.1761 X KS 1784 Henrich Westermann, Steiger

3-Johan Heinrich *KS 04.12.1763

4-Margaretha Christina *KS 20.02.1766. +1769

5-Anna Catharina *KS 1768 +KS 02.12.1770 [FS, afb. 81] ?

6-Johanna Friederica *KS 18/23.10.1771 [Pate: Frau Hünninghausen]

7-Johan(nes) Georgius *KS 21/24.12.1774 ged. KS 01.01.1775

8-Johan Jacob *KS 20.04.1781 [FS, afb. 37] ?

9-Catharina Sophia *KS 01.11.1788 [FS, afb. 123] ?

 

Nederland

De start van de Nederlandse genealogie is in de gemeente Isselt (Amersfoort) waarna de familie naar Loosdrecht trekt. Halverwege de 19e eeuw trekt een deel van de familie naar glasstad Leerdam. Dat deel is de Leerdamse tak en het deel dat in Loosdrecht blijft heet de Loosdrechtse tak. Er is ook een kleine Rotterdamse tak. Louis stamt af van de Loosdrechtse tak van de familie Ruggenberg.

Generatie NL-I

Anthonie/Anthonij/Anton  * 1740  X (2) KS 14-09-1760 Maria Catharina Wulff  * 31.01.1740, +03.11.1813. Kinderen NL-II-1

Generatie NL-II

1-Jacobus * 1781 Königssteele glasblazer + 1810 Isselt X Amsterdam (ondertrouw) 28-09-1810 Margaretha Kromziek (Grietje Kromsig).  Kinderen NL-III-7.

2-??Johannes * 1763 Isselt glasblazer + 25-6-1803 Nijkerk  X 24-10-1784 Hoevelaken  Anna Christina/Justina Kromsiek/Kromsigt  * 08-12-1765 Isselt/Amersfoort + 17-08-1825 Loosdrecht. Kinderen NL-III-1-6.

Generatie NL-III

1-Anthonij * 02-10-1785 Nieuwerkerk glasblazer + 23-10-1861 Leerdam X 10-6-1854 Loosdrecht Gijsbertha Johanne To(on)nen * 1786 +<1871. Kinderen NLIV-1-6.

2-Johannes Frederik * 13-12-1790 Amersfoort (Ev.-Luth.) [archief Eemland]

3-Hendricus, ged. 17-10-1792 Amersfoort (Ev. –Luth.)

3-Maria Catharina, ged. 03-07-1795 Amersfoort (Ev.-Luth.)

4-Maria Sophia * 27-08-1797 Nijkerk, ged. 10-09-1797 Amersfoort (Ev.- Luth.) Woont tot 18-12-1854 Amsterdam Singel 342, geen beroep.

5-Suzanna Catharina * 27-10-1799

6-Johan (Jan) Ernst * 06-05-1802 Amersfoort glasblazer + ? X 9 of 15-08-1829 Loosdrecht Anthonia Maria Blom * 09-07-1803 Vuren + ? Kinderen NL-IV-7-8.

7-Anthonij * 28-12-1810 Amersfoort.

Generatie NL-IV

1-Margaretha Theresia * 1815 Amsterdam X Bernardus Slieker Leerdam + 1869? Delft (oud 54 jr.)

2-Stijntje * 25-08-1818 Loosdrecht X(1) 13-11-1852 Loenen, Leendert van Wijngaarden X(2) 1871 Cornelis van Santen (1823 – 1884)

3-Johannes *20-12-1821 Loosdrecht glasblazer + ? X 10-06-1854 Loosdrecht Johanna Gerarda/Grada Kouffeld/Kauffeld *12-04-1833 Loosdrecht. Kinderen NL-V-A [Loosdrechtse tak].

4-Maria Catharina *1827 Loosdrecht + 10-9-1884 Loenen

5-Johan Ernst * 25-02-1831 Loosdrecht glasblazer + 30-03-1907 Leerdam X 11-04-1863 Louisa Christina Kauffeld * 30-05-1843 Loosdrecht + 29-01-1871 Capelle a.d.IJssel. Kinderen NL-V-B) [Leerdamse tak]

6-Johanna Christina * 14-04-1831 Loosdrecht. (getuige Gonlag)

7-Johannes Albertus * 10 of 25-02-1835 Loosdrecht glasblazer + 30-03-1867 Capelle a.d.IJssel  X 02-05-1860 Vrijenban (Delft) Wilhelmina Maria Bodes * 01-08-1839 Vrijenban (Delft) + 28-08-1867 Capelle a.d.IJssel. Kinderen NL-V-C. [Rotterdamse tak]

8-Johan Jacob * 02-06-1839 Loosdrecht glasblazer + Amerika x 05-08-1863 Rotterdam Johanna Elisabeth Steenissen * 18-04-1840 Rotterdam + Amerika.

 

Generatie NL-V-A Loosdrechtse tak

1-Janna Johanna  *4-4-1855 Loosdrecht  +15-12-1942 Loosdrecht X Jacobus de Groot Loosdrecht [NH archief akte 50] [7-3-1892 naar Vreeland, woont bij Gijsbertha Johanna Ruggenberg]. [komt uit Amsterdam]

2-Anthonie  *30-10-1856 Loosdrecht (glasblazer) +19-06-1910 Delft (militie: 08-05-1876, 5e reg. Infanterie tot 1881?) X 22-03-1882 Utrecht Elisabeth Wilhelmina Wijnbergen *03-11-1859 Elburg +05-07-1920 Delft. Kinderen NL-VI-A.

3-Johanna Gijsberta * 1867. X 27-02-1892 H.L. Dassen.

4-Wilhelmina *3-10-1868 Loosdrecht +14-1-1890 Loosdrecht. [NH archief]

5-Johannes Wilhelm * 31-12-1870 Loosdrecht, fabrieksarbeider (militie: broederdienst) [archief Utrecht].

Generatie NL-VI-A

1-Jacobus * 13-07-1883 Loosdrecht, glasblazer, monteur +13-07-1970 Delft (Jaffa) X 18-07-1906 Delft (Vrijenban) Johanna van der Weerd * 05-01-1884 Makkum + 11-10-1970 Delft (Jaffa). [Voogd van Hendrik Louis (VI-A-9)] Geerweg 177 Delft. Kinderen NL-VII-A-1-5.

2-Johannes (Hannes) * 15-12-1885 Loosdrecht glasblazer + 18-07-1944 Den Haag X 01-04-1908 Den Haag Antje Coster * 02-04-1886 Den Haag +. Johannes woont 1908 in Haarlem. (08-07-1904 vrijwillig bij 3e Regiment Huzaren)

3-Johan Gradus Wilhelm Anthonie * 18-11-1890 Loosdrecht plaatswerker (glasblazer) en glassorteerder (Delft) + 30-12-1962 Den Haag X 20-12-1922 Den Haag, Maria Catharina Verboom * 22-11-1902 Den Haag. Kinderen NL-VII-A-6-9.

4-Wilhelmus *20-1-1893 Loosdrecht,

5-Elisabeth Wilhelmina *13 of 18-06-1894 Loosdrecht (wasvrouw en huisvrouw) + 08-10-1973 Delft X 21-07-1916 Delft Pieter Franciscus Bolman * 23-02-1890 Delft + 26-10-1971 Delft (olieperser N.O.F. Delft). [wonen sinds 22-7-1916 Singelstraat 51b Hof van Delft]

6-Janna Johanna * 25-10-1896 Loosdrecht X 26-11-1920 Hendricus Gerardus Timp * 03-06-1897 Delft + 03-11-1972 Delft sigarenmaker.

7-Wilhelm * 06-09-1898 Loosdrecht remise chef + 30-04-1976 Den Haag X 10-10-1919 Maria Cornelia van der Velde * 13-11-1896 Den Haag + 23-06-1980 Den Haag. Kinderen NL-VII-A-10.

8-Anthonie 15-3-1900 Loosdrecht (militair, beurtschipper, Reederij de IJssel) X 10-12-1920 Delft Elisabeth Margaritha van Zelm *17-1-1901 Delft. Kinderen NL-VII-A-11-13).

9-Hendrik Louis *22-07-1902 Delft, Vrijenban controleur HTM + 12-09-1970 Rhenen X 01-06-1928 Wassenaar Helena Johanna (Annie) Veenman * 13-10-1907 Overschie + 24-04-1989 Scheveningen. Kinderen NL-VII-A-14-16.

10-Frijntje + 4-3-1910 (11 wk.) Delft

De rest van deze stamboom kan om privacy redenen niet getoond worden.