Hof van Willem van Liere, Abraham Rademaker 1732, Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden