Tegoed van Justus Hendrik in conduitestaat 17777 Regiment Gardes Dragonders